ประวัติโรงพยาบาลบ้านนา
ปี พ.ศ. 2481 ได้งบประมาณก่อสร้างเป็นสุขศาลา(วัง-เคลือบ) ประจำอำเภอบ้านนา จังหวัดนาครนายก ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านนา โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ จากนายวัง-นางเคลือบ สุขชม มีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน
ปี พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง และปรับเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีศาลาพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ. 2523 ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ จากนายบุญ-นางบุญมา ปราบพาล โดยที่ได้รับบริจาคใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง(ที่ใหม่ห่างจากที่ตั้งสถานีอนามัยเดิม 1 กิโลเมตร)
ปี พ.ศ. 2524 ก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับบริจาคอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ณ ที่ใหม่ ชื่ออาคาร "รัตนโกสินทร์ 200 ปี" จึงย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ใหม่ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลบ้านนา(โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง)
ปี พ.ศ. 2536 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง


 
   
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th