หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
โรงพยาบาลบ้านนา โทร. 037-381-832-3 แพทย์แผนไทย โทร.037-382-145 โทรสาร.037-382-011
หมายเลขภายใน รายละเอียด หมายเลขภายใน รายละเอียด หมายเลขภายใน รายละเอียด
1101 ห้องผู้อำนวยการ 1103 เลขาผู้อำนวยการ 1115 งานการเงิน
1010 งานบุคลากร 1102 งานพัสดุ 1116 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1529 งานเวชระเบียน 1525 งานยุทธศาสตร์ 1109 หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
1530 งานจิตสังคมบำบัด 1514 ศุนย์เปลOPD 1121 จุดคัดกรองOPD
1515 ห้องตรวจโรค 1321-1322 ห้องคลอด-ห้องผ่าตัด 1323 ห้องชันสูตรโรค
1324 ห้องเอ็กเรย์ 1331-1333 งานประกันสุขภาพ 1219-1229 ห้องฉุกเฉิน
1105 งานเภสัชกรรม 1104 ห้องสมุดและประชาสัมพันธ์ 1114 ห้องโสตฯ
1150 ศูนย์ส่งต่อคนไข้ 1107-1108 ห้องควบคุมโรค 1220 ห้องทันตกรรม
1217,1221 งาน IT 1122 ห้องกายภาพ 1421-1432 ตึกผู้ป่วยใน ภูอุทิศ 1
1441-1442 ตึกผู้ป่วยใน ภูอุทิศ 2 1330 งานโภชนาการ 1326 หน่วยจ่ายกลาง
1111 งานแผนไทย 1226 งานเภสัชกรรมนอกเวลา 1327 คลังยา
1213 จุดคัดกรองหน้าห้องLAB 1000 งานซ่อมบำรุงและยานพาหนะ 1200 บ่อบำบัด
1224 ศูนย์เปลหน้าห้องฉุกเฉิน 1332 คลังพัสดุ 1327 คลังยา
1328 คลังเวชภัณฑ์ 1327 คลังยาใหญ่ 1526 ศูนย์คุณภาพ
1556 โรงอาหาร 1437 ห้องประชุมอินทนิล 1502 ห้องประชุมไผ่สีทอง
1435 ห้องรับรอง 1329 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 1123 โต๊ะประชาสัมพันธ์
0 ประชาสัมพันธ์ 1129-1130 ป้อมยาม    

 
   
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th