โรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับครบทั้ง 4 มิติ(รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู)ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอบ้านนา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
รพ.ปลายทาง
Terminal Refer

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  

  รมว. สธ. ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ สมาพันธรัฐสวิส
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย นำเสนอ “สุขภาพดีถ้วนหน้า : มุ่งมั่นต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่......... [22 พ.ค 2561]
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโน....[21 พ.ค 2561]
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี แ....... [21 พ.ค 2561]
  แพทย์ชี้ “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” พบได้ในทุกวัย ชายมากกว่าผู้หญิง
  อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั่วโลก มักเกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย แนะหมั่นสังเกตตนเองหากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหร.......
  กรม สบส. แนะประชาชนประเมินตนเองก่อนรับบริการนวด ชี้นวดเพื่อรักษา และนวดผ่อนคลายแตกต่างต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ
  กรม สบส. แนะประชาชนประเมินตนเองก่อนรับบริการนวด ชี้นวดเพื่อรักษา และนวดผ่อนคลายแตกต่างต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนประเมินตน.......
  กรมสุขภาพจิต รุก ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้าสร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
  นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในภาพรวมของการดูแลจิตใจประชาชนที.......
  กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 128 "เตือนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนด ป้องกันโรคไอกรน"
  ที่มา : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 1 ตุลาคม 2560.......
 
นายแพทย์สุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง
นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครนายก 
  สสจ.นครนายก 
  โรงพยาบาลนครนายก 
  โรงพยาบาลปากพลี 
  โรงพยาบาลองครักษ์ 
  โรงพยาบาลบ้านนา 
  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 
  000001
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
096239
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
49
เฉลี่ยต่อวัน
37.5
นับจาก 14 เม.ย.55
     
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th