โรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับครบทั้ง 4 มิติ(รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู)ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอบ้านนา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
รพ.ปลายทาง
Terminal Refer

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  

  รมว. สธ. ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ สมาพันธรัฐสวิส
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทย นำเสนอ “สุขภาพดีถ้วนหน้า : มุ่งมั่นต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่......... [22 พ.ค 2561]
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโน....[21 พ.ค 2561]
  กรมสบส.จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระบบบริการ
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมวิชาการสร้างความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคจากบริการสุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี แ....... [21 พ.ค 2561]
  แพทย์ชี้ “มะเร็งต่อมน้ำเหลือง” พบได้ในทุกวัย ชายมากกว่าผู้หญิง
  อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยทั่วโลก มักเกิดกับเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองที่กระจายอยู่ทั่วร่างกาย แนะหมั่นสังเกตตนเองหากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโตหร.......
  กรม สบส. แนะประชาชนประเมินตนเองก่อนรับบริการนวด ชี้นวดเพื่อรักษา และนวดผ่อนคลายแตกต่างต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ
  กรม สบส. แนะประชาชนประเมินตนเองก่อนรับบริการนวด ชี้นวดเพื่อรักษา และนวดผ่อนคลายแตกต่างต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนประเมินตน.......
  กรมสุขภาพจิต รุก ดูแลใจ คนไทยทั่วประเทศ คลายความเศร้าสร้างความหวังช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
  นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในภาพรวมของการดูแลจิตใจประชาชนที.......
  กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ฉบับที่ 128 "เตือนผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนด ป้องกันโรคไอกรน"
  ที่มา : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0-2590-3857 / วันที่ 1 ตุลาคม 2560.......
 
นายแพทย์สุวรรณ  เพ็ชรรุ่ง
นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครนายก 
  สสจ.นครนายก 
  โรงพยาบาลนครนายก 
  โรงพยาบาลปากพลี 
  โรงพยาบาลองครักษ์ 
  โรงพยาบาลบ้านนา 
  อื่นๆ

  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 
  000003
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
086786
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7
เฉลี่ยต่อวัน
35.7
นับจาก 14 เม.ย.55
     
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th