ทำเนียบผู้อำนวยการ
1.
นาย สงัด ธีระมังสุ พ.ศ. 2505-2507
2.
นายแพทย์ อุดม เวชมนต์ พ.ศ. 2507-2526
3.
นายแพทย์ บุญเลิศ ลิ้มทองกุล พ.ศ. 2526-2532
4.
นายแพทย์ สุวัฒน์ ต.วรพานิช พ.ศ. 2532-2535
5.
นายแพทย์ จักรกริช โง้วศิริ พ.ศ. 2535-2547
6.
นายแพทย์ สมาน ฟอนฟัก พ.ศ. 2547-2549
7.
นายแพทย์ สีหราช โลหชิตรานนท์ พ.ศ. 2549-2552
8.
นายแพทย์ สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

 
   
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th