โรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับครบทั้ง 4 มิติ(รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู)ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอบ้านนา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
รพ.ปลายทาง
Terminal Refer

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  

  กสธ.แนะผู้ปกครองดูแลเด็กป่วยไข้เลือดออกใกล้ชิด หากไข้ลงแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลทันที
  กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองดูแลเด็กป่วยไข้เลือดออกใกล้ชิด ระยะแรกส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ดูแลเองที่บ้านได้ ให้เช็ดตัวลดไข้ ทานอาหาร กินยาตามแพทย์สั่ง หากไข้สูงลอย 2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์ ระวังช่วงไข้ลง บางรายเด็กซึม ปวดท้อง อาเจียน กระสับกระส่าย อาจช็อคได้ รีบไปโรงพยาบาลทันที....[10 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนนี้ระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็น ?เห็ดพิษ? เสี่ยงเสียชีวิตได้
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่เก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหารรับประทาน ให้ระมัดระวังอาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนของทุกปี ปี 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 141 ราย เสียชีวิต 5 ราย แนะหากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ หรือไม่รู้จักว่าเป็นเห็ดชนิดใดไม่ควรเก็บมาปรุงอาหาร ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับดื่มสุรา[6 มิถุนายน 2562]
  สธ.ปลูกฝังองค์กรต้านทุจริตส่งต่อแนวคิดสู่บุคลากร
  กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม ?ไม่ยอมรับการทุจริต? แก่บุคลากรให้คิดถึงส่วนรวมและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมส่งต่อแนวคิดสู่เพื่อนร่วมงาน[4 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 214 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย"
  [9 มิถุนายน 2562]
  กรม สบส.แนะฝนนี้ นำหลัก ?ตรวจเช็ค ตัด ขัด ทำความสะอาด ระมัดระวัง? มาใช้ช่วยป้องกันความเสียหายของที่พัก ป้องกันโรค และลดอุบัติเหตุ
  นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งในขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศต่างประสบปัญหาฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักในบางแห่ง กรม สบส.จึงขอแนะประชาชนให้นำหลัก ?ตรวจเช็ค ตัด ขัด ทำความสะอาด ระมัดระวัง? ทั้ง 5 ประการ มาใช้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวบ้าน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตลอดช่วงฤดูฝน ปี 2562 [10 มิถุนายน 2562]
  องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ จับมือสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade)
  4 หน่วยงานจับมือสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ครบวงจร เน้นพันธุ์ไทยให้ได้มาตรฐานเมดิคัลเกรด เทียบเท่าต่างประเทศ รองรับการวิจัยทดลองทางคลินิก และรักษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS)[8 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เน้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ?Clean Air for Health อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี? เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง[5 มิถุนายน 2562]
  สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะ 11 วิธีป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เผยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ บางส่วนสามารถแก้ไขและจำนวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบระยะแรก พร้อมแนะ 11 วิธีป้องกันไม่ให้สมองเสื่อม......[5 มิถุนายน 2562]
 
นายแพทย์ฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์
นายแพทย์ฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์
รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครนายก 
  สสจ.นครนายก 
  โรงพยาบาลนครนายก 
  โรงพยาบาลปากพลี 
  โรงพยาบาลองครักษ์ 
  โรงพยาบาลบ้านนา 
  อื่นๆ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 
  000001
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
305378
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
14
เฉลี่ยต่อวัน
69.5
นับจาก 14 เม.ย.55
     
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th