โรงพยาบาลบ้านนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับครบทั้ง 4 มิติ(รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู)ด้วยองค์ประกอบที่เป็นเลิศขององค์กร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติตามธรรมาภิบาล และค่านิยมขององค์กรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  งานบริการต่างๆ...
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
และการเยี่ยมบ้าน
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ
อำเภอบ้านนา
 
ศูนย์บริการข้อมูล
ระดับ รพ.สต.
รพ.ปลายทาง
Terminal Refer

เลขประชาชน กรอกบัตรประชาชน 13 หลัก
HN 7 หลัก และวันเดือนปีเกิดของท่านให้ครบ และกดปุ่ม Ok
HN
วัน-เดือน-ปีเกิด   
User ID :  Password :  

  กสธ.แนะผู้ปกครองดูแลเด็กป่วยไข้เลือดออกใกล้ชิด หากไข้ลงแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลทันที
  กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ปกครองดูแลเด็กป่วยไข้เลือดออกใกล้ชิด ระยะแรกส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ดูแลเองที่บ้านได้ ให้เช็ดตัวลดไข้ ทานอาหาร กินยาตามแพทย์สั่ง หากไข้สูงลอย 2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้พาไปพบแพทย์ ระวังช่วงไข้ลง บางรายเด็กซึม ปวดท้อง อาเจียน กระสับกระส่าย อาจช็อคได้ รีบไปโรงพยาบาลทันที....[10 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าฝนนี้ระมัดระวังการเก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหาร อาจเป็น ?เห็ดพิษ? เสี่ยงเสียชีวิตได้
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่เก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหารรับประทาน ให้ระมัดระวังอาจเป็นเห็ดพิษ เสี่ยงเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนของทุกปี ปี 2562 พบผู้ป่วยแล้ว 141 ราย เสียชีวิต 5 ราย แนะหากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ หรือไม่รู้จักว่าเป็นเห็ดชนิดใดไม่ควรเก็บมาปรุงอาหาร ที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับดื่มสุรา[6 มิถุนายน 2562]
  สธ.ปลูกฝังองค์กรต้านทุจริตส่งต่อแนวคิดสู่บุคลากร
  กระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม ?ไม่ยอมรับการทุจริต? แก่บุคลากรให้คิดถึงส่วนรวมและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมส่งต่อแนวคิดสู่เพื่อนร่วมงาน[4 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 214 "เตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ ระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ขอให้ทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย"
  [9 มิถุนายน 2562]
  กรม สบส.แนะฝนนี้ นำหลัก ?ตรวจเช็ค ตัด ขัด ทำความสะอาด ระมัดระวัง? มาใช้ช่วยป้องกันความเสียหายของที่พัก ป้องกันโรค และลดอุบัติเหตุ
  นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งในขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศต่างประสบปัญหาฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักในบางแห่ง กรม สบส.จึงขอแนะประชาชนให้นำหลัก ?ตรวจเช็ค ตัด ขัด ทำความสะอาด ระมัดระวัง? ทั้ง 5 ประการ มาใช้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวบ้าน และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยตลอดช่วงฤดูฝน ปี 2562 [10 มิถุนายน 2562]
  องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ จับมือสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ (Medical Grade)
  4 หน่วยงานจับมือสร้างเครือข่ายวิจัย พัฒนา และผลิตสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ครบวงจร เน้นพันธุ์ไทยให้ได้มาตรฐานเมดิคัลเกรด เทียบเท่าต่างประเทศ รองรับการวิจัยทดลองทางคลินิก และรักษาผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme (SAS)[8 มิถุนายน 2562]
  กรมควบคุมโรค รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เน้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด
  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ?Clean Air for Health อากาศสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดี? เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษอากาศ และหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง[5 มิถุนายน 2562]
  สถาบันเวชศาสตร์ฯ ผู้สูงอายุ แนะ 11 วิธีป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เผยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ หากพบความผิดปกติต้องรีบมาพบแพทย์ บางส่วนสามารถแก้ไขและจำนวนมากชะลอโรคได้ถ้าพบระยะแรก พร้อมแนะ 11 วิธีป้องกันไม่ให้สมองเสื่อม......[5 มิถุนายน 2562]
 
นายแพทยฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์
นายแพทย์ฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

    ในจังหวัดนครนายก

  จังหวัดนครนายก 
  สสจ.นครนายก 
  โรงพยาบาลนครนายก 
  โรงพยาบาลปากพลี 
  โรงพยาบาลองครักษ์ 
  โรงพยาบาลบ้านนา 
  อื่นๆ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  ตรวจสอบสิทธิบัตร 
  เวที TQA 
  HosXP 
  000002
มีผู้กำลังเยี่ยมชม
เว็บไซท์ของฉันอยู่
  จำนวนผู้เยี่ยมชม
302031
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5
เฉลี่ยต่อวัน
71.0
นับจาก 14 เม.ย.55
     
Banna Hospital Amphur Banna ,Nakornnayok Province ,Thailand.
mail :
pencil_ny@yahoo.co.th